ارائه کارت ملی، ارائه شناسنامه

حدود چهار سال است که مشتریان بانکها برای انجام فعالیتهای بانکی خود ملزم به ارائه اصل کارت ملی شده اند و کلیه بانکها فقط از این طریق به ارائه خدمت می پردازند. این کار جدا از اخذ کدملی که برای مقابله با پولشوئی و از این موارد بود مردم را که حداقل هفته ای یکبار به بانکها مراجعه می کنند را ملزم به دریافت کارت ملی کرد. جالب است بدانید که هشتاد سال پیش از این روش برای توزیع شناسنامه استفاده شده است. بخشنامه زیر که از طرف وزارت مالیه وقت در سی و یکم شهریورماه ۱۳۱۵ به ادارات تابعه به ویژه موسسات اقتصادی صادر شده، حاوی این نکته می باشد:

/ 0 نظر / 26 بازدید