افزایش سقف انتقال وجه در سامانه های بانک ملی

سقف انتقال وجه درون بانکی بانک ملی (از یک حساب بانک ملی به حساب ملی دیگر) افزایش یافت. این افزایش شامل موارد ذیل می باشد:
۱- انتقال کارت به کارت ملی در دستگاههای عابربانک که پیش از این پنجاه میلیون ریال در روز بود به صورت نامحدود انجام خواهد پذیرفت.
۲- انتقال کارت به کارت در سامانه اینترنتی bmi.ir که پیش از این ده میلیون ریال بود به یکصد میلیون ریال افزایش یافت. لازم به ذکر است که انتقال کارت بانک ملی به کارت سایر بانکها در این سامانه کماکان ده میلیون ریال می باشد.
۳- کلیه انتقالهای ملی به ملی در سامانه سبا به سه میلیارد ریال در روز افزایش یافت.

 

این بانک، ملی است.

/ 0 نظر / 49 بازدید