توصیف دنیا

مردى به على علیه السّلام عرض کرد: اى امیرالمؤمنین دنیا را براى ما توصیف کن .

حضرت فرمودند: من برایت چه وصف کنم از خانه اى که هر که درآن تندرست است ایمنى ندارد، و هر که در آن بیمار است پشیمان است ، و هر که در آن فقیر است غمگین است ، و هر که در آن بى نیاز است گرفتار است ، در حلال آن حساب و درحرام آن عذاب است .  یک بار همین مطلب از على علیه السّلام سؤ ال شد پس فرمود: سخن به درازا بگویم یا به اختصار؟ راوى عرض کرد: به اختصار، حضرت فرمود: حلال دنیا حساب دارد و حرام آن عذاب دارد.

/ 1 نظر / 22 بازدید
sepideh

ترسم که صرفه ای نبردروزبازخواست نان حلال شیخ ز آب حرام ما