اولین اساسنامه بانک ملی (1)

اساسنامة بانک ملّی ایران در 27 ماده تنظیم شده و حاوی مطالبی چون تأسیس این بانک به صورت شرکت سهامی، اختیار آن در داشتن شعب در داخل و خارج از کشور، سرمایة اولیة بانک، تعیین مضمون و شکل سهام توسط هیئت نظار و هیئت مدیرة بانک، ضرورت ثبت سهام توسط دفتری که در بانک باز می‌شود، وظایف بانک، ارکان رسمی بانک متشکل از هیئت مدیره، هیئت نظار و مجمع عمومی صاحبان سهام، نحوة انتصاب و وظایف آنها، بیلان و مواد مخصوصه است. همچنین سه قانون با عناوین قانون اجازة تأسیس بانک ملّی ایران برای پیشرفت امر تجارت، فلاحت و صناعت و زراعت در 15 ماده، قانون اجازة استخدام متخصص بانک از اتباع مملکت سویس یا آلمان برای مدت سه سال با یک ماده و دو تبصره و قانون هشت هزار تومان اعتبار اضافی جهت حقوق متخصص بانک ملّی با یک مادة واحده به این اساسنامه الصاق شده است.

ادامه دارد...
 

/ 1 نظر / 68 بازدید
جشنواره وب نویسی با موضوع بصیرت و جوانان

سلام خداقوت همسنگر امام زمان(عج) از شما راضی باشه که چنین سد محکمی جلوی دشمناش ایجاد میکنید. 19 بهمن ماه قراره بزرگترین گردهمایی وب نویسان(با موضوع بصیرت،جوانان و انقلاب) برگزار بشه. در راستای همین گردهمایی جشنواره وب نویسی شروع شده که روز گردهمایی از 10 وب برتر تقدیر میشه. برای مطالعه قوانین و شرایط مسابقه وب نویسی میتونید به لینک زیر مراجعه کنید: http://www.jonbesh1404.ir/page/ghavaninewebnevisi امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم است. حضرت خامنه ای