فاطمه، فاطمه است

نمی دانم از او (حضرت فاطمه) چه بگویم؟ چگونه بگویم؟ خواستم از "بوسوئه" تقلید کنم، خطیب نامور فرانسه که روزی در مجلسی با حضور لوئی، از مریم (س) سخن می گفت. گفت: هزار و هفتصد سال است که همه سخنوران عالم درباره مریم (س) داد سخن داده اند. هزار و هفتصد سال است که همه فیلسوفان و متفکران ملتها در شرق و غرب، ارزشهای مریم (س) را بیان کرده اند. هزار و هفتصد سال است که شاعران جهان در ستایش مریم (س) همه ذوق و قدرت خلاقه شان را به کار گرفته اند. هزار و هفتصد سال است که همه هنرمندان، چهره نگاران و پیکرسازان بشر، در نشان دادن سیما و حالات مریم (س) هنرمندیهای اعجازگر کرده اند، اما مجموعه گفته ها و اندیشه ها و کوششها و هنرمندیهای همه در طول این قرنهای بسیار، به اندازه یک کلمه نتوانسته اند عظمتهای مریم (س) را بازگویند که : "مریم (س) مادر عیسی (ع) است."

و من خواستم با چنین شیوه ای از فاطمه (س) بگویم، باز درماندم.

خواستم بگویم: "فاطمه (س) دختر خدیجه بزرگ (س) است، دیدم که فاطمه (س) نیست."

خواستم بگویم که: "فاطمه (س) دختر محمد (ص) است، دیدم که فاطمه (س) نیست."

خواستم بگویم که: "فاطمه (س) همسر علی (ع) است، دیدم  که فاطمه (س) نیست."

خواستم بگویم که: "فاطمه (س) مادر حسنین (ع) است، دیدم که فاطمه (س) نیست."

خواستم بگویم که: "فاطمه (س) مادر زینب (س) است، دیدم که فاطمه (س) نیست."

نه، اینها همه هست و این همه، فاطمه (س) نیست.

فاطمه (س)، فاطمه (س) است.

/ 0 نظر / 27 بازدید