هرجا سخن از اعتماد است، نام بانک ملی ایران می درخشد

می گویند به قطاری که در حال حرکت است سنگ پرتاب می کنند کسی با قطار ایستاده کاری ندارد. اتومبیلی که حرکت می کند عیبهایش نمایان می شوند و گرنه اتومبیل خاموش نه بنزینش تمام می شود نه رادیاتورش داغ می کند، نه احتیاج به تعویض روغن و فیلتر هوا و... دارد کلا خرجی برای صاحب ماشین نخواهد داشت.

بانک نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی همواره در معرض قضاوت مردم و کارشناسان قرار دارد، این قضاوت می تواند درست باشد یا نادرست، بی غرض باشد یا مغرضانه.

اخیرا بانک ملی اقدام به انتشار شعار جدیدی در کنار شعار قبلی خود گرفته است که با بازخوردهای منفی و مثبتی در سطح جامعه منجر شده است که این نشان دهنده اهمیت بانک ملی در سطح جامعه دارد و گرنه بانکهایی بوده اند که منحل شده و یا در بانک دیگری ادغام شده اند و هیچ عکس العملی را برنیانگیخته اند و بانک ملی یک اقدام به ظاهر کوچک انجام داده شعار جدیدی  در کنار شعار قبلی خود مورد استفاده قرار داده است و جامعه به گمان اینکه جایگزین شعار قبلی شده عکس العمل نشان داده است که به نظر من این نه تنها نکته ای منفی بلکه نکته ای مثبت در هشتاد و پنج سال قدمت و خدمت بانک ملی است. حتی کسانی که شعار قبلی را به تمسخر می گرفته اند نیز به واکنش واداشته و آنها هر چند از دیدی تمسخرآمیز این موضوع را مورد نقد قرار داده اند ولی بازهم می توان به آن از دیدی مثبت نگریست.

مطلب "این شعار ریشه دار است، با آن بازی نکنید" که توسط "وحید نوروزی" کارشناس محیط زیست در سایت "تابناک" نوشته شده بود می توان از آن دسته از حساسیتها در نظر گرفت. البته این مطلب به نظر من مغرضانه نبود و نمی دانم چرا حساسیت برخی از همکاران را برانگیخت. نقدی کاملا سالم و با حفظ حرمت بانک ملی. در قسمتی از این مطلب می خوانیم:

"...هر‌گاه نام بانک ملی ایران و یا شرکت ملی نفت ایران شنیده می‌شود، نا‌خودآگاه غروری بس شگرف ما را دربرمی‌گیرد‌ و این دو بخش جداناشدنی از تاریخ معاصر کشور عزیزمان ایران هستند و من هم همانند تمام ملت ایران به این غرور ملی می‌بالم. "

و این نشان دهنده میزان مقبولیت و اعتماد مردم به بانک ملی است که هر چند عده قلیلی مکلف به برهم زدن این اعتماد باشند ولی همچنان:

"این بانک، ملی است"

/ 1 نظر / 18 بازدید
این منم

جاذبه ی سیب، آدم را به زمین زد و جاذبه زمین سیب را.... فرقی نمی کند، سیب یا آدم ! سقوط، سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خدا ست ... برایت سالی لبریز از بوی خدا آرزومندم [گل]