توصیه های ....

"هیچ وقت چشمانت را برای کسی که معنی نگاهت را نمی فهمد گریان

مکن،

 


 

قلبت را خالی نگه دار اگر هم روزی خواستی کسی را در قلبت جای دهی

 سعی کن که فقط یک نفر باشد و به او بگو که تو را بیشتر از خودم و

 

کمتر از خدا دوست دارم، زیرا که به خدا اعتقاد دارم و به تو نیاز"

چارلی چاپلین خطاب به دخترش

/ 2 نظر / 34 بازدید
ساناز

آره مجید جون یه عکس از خودمه رمزشو فقط به دو سه تا دختر دادم شرمنده دوست گلم[پلک][نگران]

متصدی ناراضی

این جمله بد جور نظرم رو جلب کرد ... کسی که گندم می کارد راستی می افشاند تا حالا به پشت سکه توجه نکرده بودم مجید جان .... مجید جان من هم دارم رو ابزار های برداشت بانکی در ایام گذشته کار می کنم ... خیلی قدیم رو نمی گم همین اواخر ... اگه احیانا چیزی دستت رو گرفت بی خبرم نکن