سیدولی الله فاطمی اردکانی (عضو جدید هیات مدیره بانک ملی)

سوابق تحصیلی: مهندسی کامپیوتر (دانشگاه صنعتی شریف) سوابق شغلی: مدیرعاملی شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین عضویت در کارگروه تجارت الکترونیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
آذر 93
3 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
5 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
11 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
12 پست
دی 91
10 پست
آذر 91
14 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
9 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
11 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
11 پست
بهمن 90
22 پست
دی 90
20 پست
آذر 90
26 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
5 پست