آشنایی با خدمات بانک ملی - 3

شرایط افتتاح حساب

- برای افتتاح حساب در کلیه شعب بانک ملی فقط داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه ضروری است.

- حداقل موجودی برای افتتاح حساب قرض الحسنه و شرکت در قرعه کشی 200000 ریال می باشد.

- قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز بانک ملی سالی یکبار و معمولا در شش ماهه اول سال انجام می پذیرد.

- حداقل موجودی برای دریافت سود در حسابهای کوتاه مدت عادی 50000 ریال می باشد.

- نرخ سود حسابهای کوتاه مدت عادی 7 درصد بوده و در صورتی که موجودی حساب از یکصد میلیون ریال بالاتر رود سود 14درصد به آن تعلق می گیرد.

نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه و بلندمدت بانک ملی به شرح زیر می باشد:

سه ماهه - 10درصد

شش ماهه - 12درصد (مبلغ یکصد میلیون ریال به بالا 17درصد)

نه ماهه - 15 درصد

یکساله - 17درصد (مبلغ یکصد میلیون ریال به بالا 19درصد)

دوساله - 18/5 درصد

سه ساله - 19 درصد

چهارساله - 19/5 درصد

پنجساله - 20 درصد

- برای کلیه حسابهای قرض الحسنه پس انداز، قرض الحسنه جاری و کوتاه مدت عادی کارت بانکی به صورت آنی صادر می شود.

/ 1 نظر / 26 بازدید